poniedziałek, 26 lutego 2024

Walne zebranie ACE dnia 24.02.2024

Na walnym zebraniu ACE w dniu 24.02.2024 przeprowadzono m.in. wybory uzupełniające do Zarządu, z powodu rezygnacji dotychczasowej vice-przewodniczącej.

Został powołany nowy vice-przewodniczący zarządu - p. Mirosław Czyż.

piątek, 7 kwietnia 2023

Reaktywacja ACE po 15 latach

Dnia 25.02.2023r. Walne Zebranie Polskiej Unii Kynologicznej (międzynarodowy związek stowarzyszeń) podjęło jednogłośnie uchwałę o zmianie nazwy związku. Przyjęta nowa nazwa: Association Cynologique Européenne (skrót ACE) oraz logo ACE. Na przejęcie nazwy ACE wyraziły zgodę pozostałe istniejące jeszcze organizacje należące kiedyś do ACE.


 Aktualnymi członkami ACE są:

Polski Klub Psa Rasowego-Polski Związek Kynologiczny
Związek Owczarka Niemieckiego Długowłosego
Związek Kynologiczny Owczarka Staroniemieckiego-
Związek Kynologiczny Owczarka Niemieckiego
Polskie Stowarzyszenie Zoopsychologów
Polskie Stowarzyszenie Treserów


poniedziałek, 20 lutego 2023

Trochę historii

 

ACE – Association Cynologique Européenne 

W roku 1993 nawiązane zostały kontakty pomiędzy stowarzyszeniami kynologicznymi Belgii, Danii, Norwegii i Szwecji w celu utworzenia międzynarodowej federacji kynologicznej. Inicjatorem był Pierre Ghislain, prezes belgijskiego klubu kynologicznego -Kynos Club Belge. Zjazd założycielski miał miejsce w Casteau w Belgii, dnia 15 stycznia 1994 roku. Organizacjami założycielskimi były:

Kynos Club Belge (Belgia)

Dansk Racehunden Union (Dania)

Den Norske HundeClub (Norwegia)

Svenska Hundklubben (Szwecja)

Pierwszy, tymczasowy zarząd ACE składał się z:

prezesa – pana Holger Kjaerbol’

v-ce prezesa – pana Roar Gundersen,

sekretarza – pana Pierre Ghislain

oraz skarbnika – pani Anity Bruun.

Natychmiast przystąpiono do pracy nad opracowaniem statutu, regulaminów wewnętrznych i regulaminów wystaw międzynarodowych.

Celem ACE było i jest działanie na rzecz psów rasowych, uznawania ras, uprawiania sportu z psami oraz utrzymywania serdecznych i pełnych wzajemnego szacunku stosunków pomiędzy organizacjami członkowskimi.

Na szczególną uwagę zasługuje uznanie przez ACE ras takich jak Hvid Schaeferhund, Scania Terrier, Jack Russellterrier oraz American Bulldog.

Aktualnie członkami federacji ACE są:

Dansk Racehunden Union (DRU) z Danii,

Nordwestdeutscher Rassehunde-Verband e.V (NRV) z Niemiec,

Norges Hundar Landsforbund, który połączył się z Den Norske HundeClub (NHL) z Norwegii,

Polski Klub Psa Rasowego z Polski,

oraz Svenska Hundklubben (SHK) ze Szwecji.

Zarząd ACE i reprezentanci poszczególnych stowarzyszeń członkowskich spotykają się co roku na Walnym Zjeździe.

Ostatni Walny Zjazd odbył się w Berlinie w dniach 18/19 października 2003. Wybrano na nim Zarząd ACE na 2004 rok, w następującym składzie:

prezes – pan Ane Hakansson (SHK),

v-ce prezes – pani Joanna Kosińska (PKPR),

skarbnik – pani Nancy Thomas (NRV),

sekretarz generalny – pan Luke Bottemanne (SHK)

członkowie zarządu – pani Liv Klevstadlien (NHL) (zmarła 20.10.2003), 

pan Volker Klaus (NRV).

Walne zebranie ACE dnia 24.02.2024